Dolina Bielic

Krajoznawstwo

Podstawowe dane o Bielicach

region: Dolny Śląsk,
kraina: Sudety Wschodnie, Kotlina Kłodzka,
Dolina Górnej Białej Lądeckiej – między Górami Bialskimi i Złotymi
siedziba powiatu: Kłodzko, gmina: Stronie Śląskie,
szerokość geograficzna: 50°15' N,
długość geograficzna: 017°01' E,
wzniesienie: 690-750 m npm.

Geografia

Bielice są wsią położoną w Dolinie Górnej Białej Lądeckiej. Tutaj rzeka ta bierze swój początek i Bielice są pierwszą wsią, przez którą przepływa. Dolina rozgranicza dwa pasma: wjeżdżając do Bielic po lewej stronie zobaczymy Góry Złote, a po prawej Góry Bialskie. Zwornikiem tych dwóch pasm jest położona na południowy-wschód od wsi Przełęcz u Trzech Granic. Zauważymy też wyraźne zwężenie się doliny i wąski przełom Białej Lądeckiej wyznaczający dolną granicę wsi. Bielice są najdalej na wschód wysuniętą osadą Ziemi Kłodzkiej.

Przyroda

To, co wyróżnia Bielice już przy pierwszym spojrzeniu, to bliskość lasu. Łąki górskie zajmują tylko kilkusetmetrowy pas przy rzece, zwężający się nawet do kilkunastu metrów w jej górnym biegu. Pól uprawnych w dolinie nie ma w ogóle ze względu na ostry klimat i krótki okres wegetacji. Hodowla owiec, która byłaby tu możliwa, jest prowadzona tylko na drobną skalę z powodu ogólnego braku opłacalności rolnictwa.

Las to głownie świerki z domieszką modrzewi, buków i jaworów tworzących las regla dolnego. Taki typ lasu określany jest jako bór wilgotny, a jego cechą jest bujność wegetacji i duża rozmaitość gatunków roślin na wszystkich jego piętrach. Okolice są słabo zagospodarowane i leśne ostępy sprawiają wrażenie pierwotnych i dzikich. Polecamy spacery po lesie – o każdej porze roku i przy każdych warunkach pogodowych.

W okolicy łatwo spotkać dziką zwierzynę, jeżeli tylko zachowujemy się odpowiednio cicho. Z dużych zwierząt występują tu jelenie, dziki, sarny i muflony. Te mniejsze to m.in. borsuk, gronostaj i kuna leśna. Trochę dalej - w Masywie Śnieżnika spotykane są kozice, które sprowadzono w ten rejon kilkanaście lat temu dla wzbogacenia fauny.

Przylegające do Bielic Góry Bialskie stanowią jeden z większych, zwartych i niezaludnionych kompleksów leśnych na Dolnym Śląsku. Dzięki temu mogą tu gniazdować takie gatunki ptaków jak bocian czarny, cietrzew, głuszec i jarząbek. Lasy otaczające Bielice wchodzą w skład Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, a na południe od wsi w części Puszczy Jaworowej utworzony został ścisły rezerwat „Puszcza Śnieżnej Białki”, będący ostatnim zachowanym reliktem prastarej puszczy sudeckiej. Bliższe informacje na jego temat zamieściliśmy w dziale „Ciekawe miejsca”.

I jeszcze ciekawostka: leśniczy z pobliskiego Strachocina opowiadał kiedyś indagujacym go harcerzom o żyjących tu dziko, rzadkich zwierzętach – fumach, grzdaczach i grzdylach, ale niestety tylko on wie, gdzie dokładnie występują. Zachęcamy do poszukiwań i dalszego wypytywania leśniczego. ;-)

Trochę geologii

Występują tu m.in. skały ultrazasadowe, łupki metamorficzne i gnejsy gierałtowskie z wkładkami marmurów, amfibolitów laminowanych, tonalitu i dystemu. Kilka lat temu przy leśnej drodze nad Białym Spławem można było zobaczyć niewielką, ok. dwumetrową niszę skalną, prawdopodobnie po dawnej kopalni srebra. Obecnie już nie istnieje.

Klimat

Wczesna zima i późna wiosna – to najbardziej typowe dla górskiego klimatu Bielic. Bywa, że pierwszy śnieg pada tu już w październiku, a czasem jeszcze w czerwcu w młodnikach można znaleźć lodowe połacie. Dolina ma układ południkowy, co sprawia, że słońce zagląda do niej na krótko. Sprzyja to narciarzom, gdyż śnieg na stoku przy wyciągu leży długo.

Latem duża wilgotność powietrza i spore różnice temperatur między dniem a nocą. Woda w rzece, nawet w upalne lipcowe dni, ma nie więcej niż 15°C. Chłodne noce zaczynają się tu już na przełomie lipca i sierpnia. Roczna suma opadów jest większa niż gdziekolwiek w okolicznych miejscowościach. Wraz z wysokością temperatura spada przeciętnie o 1°C co 100 m, tak więc w stosunku do Kłodzka położonego w dolinie jest tu zawsze o 5-7° zimniej.

Galeria zdjęć

©2002-2023 Anna Sobańska-Maj | Polityka prywatności - pliki cokies. Bielice - gdzieś na końcu świata. Urokliwa wieś koło Stronia Śląskiego.