Stopka redakcyjna

Powstanie i prowadzenie serwisu jest inicjatywą całkowicie społeczną i niekomercyjną.

Autorzy fotografii na stronie

 • Joanna Dereń (Strzelin),
 • Jolanta i Janusz Lignarscy (Bielice),
 • Tomasz Downarowicz (Wrocław),
 • Jan Kaliński (Nowy Gierałtów),
 • p. Krygowski (Berlin),
 • Tomasz Lewański (Stronie Śląskie),
 • Łukasz Maciejewski (Wrocław),
 • Witold Paluszyński (Wrocław),
 • Zbigniew Piotrowicz (Lądek Zdrój),
 • Krzysztof Przybylski (Wrocław),
 • Michał Rybczyński (Stara Morawa),
 • Artur Sawicki (Stronie Śląskie),
 • Tomasz Sobański (Wrocław),
 • Krzysztof Suchar (Wrocław),
 • Mirosław Szozda (Wrocław),
 • Maciej Szwed (Wrocław),
 • Rafał Walczak (Wrocław),
 • Przemysław Woźniak phm. (Jelenia Góra, 18 GDHS „Cień”),
 • Grzegorz Wysocki (Stronie Śląskie),
 • Ewa i Witek Zachanowicz (Calgary),
 • Marzena Zawal (Stronie Śląskie),
 • Dawid i Marcin Zellerowie (Międzyzdroje),
 • Wojciech Wójcik.

Wykorzystanie zdjęć lub publikacja wyłącznie za zgodą autorów.

Zbiory fotografii archiwalnych

 • Jolanta Lignarska (Bielice),
 • Christian Drescher www.grafschaft-glatz.de,
 • Lothar Pohl (Zweibrücken),
 • Piotr Świątek (Bonn),
 • Andrzej Wziątek (Bystrzyca Kłodzka).

Współpraca

 • Stanisław Tomkiewicz (Stójków),
 • Jan Kaliński (Nowy Gierałtów),
 • Mirosław Rybeczka (Lądek Zdrój).

Właściciel serwisu

Właścicielem domeny jest Anna Sobańska-Maj. Adres do korespondencji: Anna Sobańska-Maj, Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie, telefon: +48 74 8 142 720, majowie@bielice.info.pl
 

Serwis ma charakter niekomercyjny. Jest utrzymywany dzięki dobrowolnemu, społecznemu zaangażowaniu kilku mieszkańców Bielic, ponoszących koszty jego utrzymania. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zawartości merytorycznej są bezzasadne.

Autorzy tekstów

 • Ryszard Kaliński (Nowy Gierałtów),
 • Barbara i Adam Korytkowscy (Bielice),
 • Janusz Lignarski (Bielice),
 • Tomasz Pawlęga (Stronie Śląskie),
 • Zbigniew Piotrowicz (Lądek Zdrój),
 • Ryszard Tyśnicki (Wrocław),
 • Grzegorz Wysocki.

Wykorzystanie tekstów lub publikacja wyłącznie za zgodą autorów.

Opracowanie hasłowego słownika geograficznego

 • Jan Kaliński (Nowy Gierałtów).

Materiały źródłowe

 • Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Lądek Zdrój, [red.] I. Rybka-Ceglecka, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu, Wrocław 1999,
 • W. Ciężkowski Lądek Zdrój, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1998,
 • K. R. Mazurski Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, „Sudety” Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1995,
 • Z. Martynowski, K. R. Mazurski Lądek Zdrój i okolice, Wydawnictwo SiT, Warszawa 1992,
 • Stronie Śląskie i Masyw Śnieżnika. Mapa turystyczna, Wydawnictwo Kartograficzne „Compas”, Kraków 2001,
 • Słownik geografii turystycznej Sudetów, [red.] M. Staffa, t. 16, 17, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1993,
 • W. Miśko Tajemnicze odludzie, „Gazeta Wyborcza. Turystyka”, R. 14: 2002 nr 5 (161),
 • K. R. Mazurski Miłość i dramaty królewny Marianny, „Sudety” Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 2000.

Projekt i wykonanie

FUH WebProjekt - Marcin Styk - www.webprojekt.net.pl

©2002-2023 Anna Sobańska-Maj | Polityka prywatności - pliki cokies. Bielice - gdzieś na końcu świata. Urokliwa wieś koło Stronia Śląskiego.